Kaj ni krito z garancijoTo jamstvo ne velja: (a) za potrošne dele, kot so baterije ali zaščitne prevleke, ki so zasnovane tako, da se sčasoma obrabijo, razen v primeru, da je do okvare prišlo zaradi napake v materialu ali izdelavi; (b) za kozmetične poškodbe, vključno s praskami, vdrtinami in zlomljeno plastiko na vratih, vendar ne omejeno nanje, razen v primeru, da je do okvare prišlo zaradi napake v materialu ali izdelavi; (c) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe z izdelki drugih proizvajalcev ali izdelki, ki ne ustrezajo tehničnim specifikacijam izdelkov podjetja Apple (tehnične specifikacije izdelkov Apple so objavljene na spletnem mestu www.apple.com/si med podatki vsake naprave in so na voljo tudi v trgovinah); (d) za poškodbe, ki nastanejo kot posledica nesreče, zlorabe, nepravilne uporabe, požara, potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (e) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, tehničnimi specifikacijami ali drugimi objavljenimi smernicami za izdelke Apple; (f) za poškodbe, ki nastanejo zaradi servisa (vključno z nadgradnjami in razširitvami), ki ga ni opravil predstavnik podjetja Apple ali pooblaščeni serviser podjetja Apple (Apple Authorized Service Provider – AASP)); (g) za izdelek Apple, ki je bil brez pisnega dovoljenja podjetja Apple predelan z namenom spremembe funkcionalnosti ali zmogljivosti; (h) za napake, ki nastanejo zaradi običajne obrabe ali običajnega staranja izdelka Apple; (i) če je bila odstranjena ali poškodovana katera koli serijska številka izdelka Apple, ali (j) če je Apple od ustreznega javnega organa obveščen, da je bil izdelek ukraden, ali če ne morete izklopiti zaščite z geslom oziroma drugih varnostnih mehanizmov, namenjenih preprečevanju nepooblaščenega dostopa do izdelka Apple, in na noben način ne morete dokazati, da ste pooblaščeni uporabnik izdelka (npr. z dokazilom o nakupu).