Zavarujte svoj novi Mac, iPad, iPod, iPhone ali Apple Watch

 

Vse, kar morate vedeti o zavarovanju

Svojo novo Apple napravo lahko že ob nakupu dodatno zavarujete za primer strojeloma, mehanskega loma, vlomske tatvine, ropa ipd. Zavarujete lahko vse stacionarne in prenosne računalnike, iPade, iPode in ostale podobne elektronske naprave do vrednosti 5.000 evrov oziroma iPhone do vrednosti 1.500 evrov.

 

Zakaj potrebujte to zavarovanje?

Zato, ker tovrstno zavarovanje presega trajanje garancije proizvajalca. Računalnike, iPade, iPode in ostale podobne elektronske naprave lahko zavarujete za tri, štiri ali pet let, iPhone in Apple Watch za eno ali dve leti.

 

Kaj krije zavarovanje?

Z zavarovanjem elektronskih naprav si zagotovite popravilo poškodovane naprave pri pooblaščenem serviserju. Če se naprava zaradi zavarovanih nevarnostih uniči, prejmete nadomestno napravo enakega tipa, kvalitete ali vrednosti kot je bila uničena naprava. Vse podrobnosti o zavarovalnem kritju preberite v splošnih in posebnih pogojih kritja:

 • Splošni pogoji za zavarovanje računalnikov PG-rac/12-5 (povezava);
 • Posebni pogoji kritja (EPL) (glej spodaj).

 

 

Odbitna franšiza

Zavarovanja vključujejo odbitno franšizo: to pomeni, da morate, če se naprava okvari, poškoduje ali uniči del stroška popravila ali nadomestitve naprave kriti sami. Znesek je odvisen od vrednosti kupljene naprave.

 

Cenik zavarovanj


Cena proizvoda

3 leta

4 leta

5 let

Odbitna franšiza

0 – 500€

42,32€

57,51€

74,87€

50,00€

500,01 – 1.000,00€

77,04€

88,97€

107,42€

90,00€

1.000,01 – 1.500,00€

106,33€

142,14€

180,11€

100,00€

1.500,01 - 2.000,00€

141,05€

188,79€

237,62€

120,00€

2.000,01 – 2.500,00€

189,88€

253,89€

316,82€

150,00€

2.500,01 – 3.000,00€

218,09€

291,87€

365,65€

180,00€

3.000,01 – 4.000,00€

246,30€

332,01€

418,81€

200,00€

4.000,01 – 5.000,00€

316,82€

393,86€

477,40€

250,00€

5.000,01 – 6.000,00€

387,35€

455,70€

535,99€

300,00€

6.000,01 – 8.000,00€

492,59€

579,39€

681,38€

400,00€

 

Cena proizvoda iPhone ali Apple Watch

1 leto

2 leti

Odbitna franšiza

0 – 750€

59,67€

110,67€

80,00€

750,01– 1.500,00€

84,63€

149,73€

100,00€

1.500,01– 2.500,00€

146,48€

265,83€

150,00€

 

 

 

Kako prijaviti škodo?

Če se vaša naprava pokvari ali poškoduje, jo oddajte v servis EPL d.o.o., Kongresni trg 15, ki je Apple Authorized Service Provider.

 

EPL vam bo pomagal, da izpolnite prijavo škode in jo bo za vas posredoval zavarovalnici, ki prijavo obravnava. Za prijavo potrebujete:

 • Potrdilo o zavarovalnem kritju, ki ga prejmete ob sklenitvi zavarovanja, številko potrdila o zavarovanju ter obdobje zavarovanja (začetek in konec zavarovanja).
 • Podatke o napravi: vrsto in model naprave, serijsko številko naprave.
 • Podatke o škodi: datum nastanka škodnega dogodka, datum prijave škode, vzrok škode.
 • Fizične osebe: ime in priimek, EMŠO, naslov, kraj bivanja, poštno številko, telefonsko številko.
 • Pravne osebe: ime podjetja, poslovni naslov, sedež družbe, poštno številko, telefonsko številko.

 

Po odločitvi zavarovalnice se vaša naprava na servisu popravi, Zavarovalnica Triglav krije strošek popravila, zmanjšan za znesek soudeležbe (odbitne franšize). Če gre za nadomestitev naprave, v primeru, ko popravilo naprave ni mogoče ali je to ekonomsko neupravičeno, pa boste prejeli novo ali obnovljeno napravo istega tipa, kvalitete in vrednosti.

 

Preberite več:

Razlika med zavarovanjem in garancijo

Zakaj doma potrebujete strojelomno zavarovanje

Kaj je franšiza 

 

Posebni pogoji kritja

Potrdilo o zavarovalnem kritju se izdaja v skladu z generalno zavarovalno pogodbo med Zavarovalnico

Triglav, d.d., in EPL d.o.o. Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji za zavarovanje računalnikov PGrac/

12-5, če ni v nadaljevanju drugače določeno:

• Zavarovana naprava je zavarovana kjerkoli, če jo nosi zavarovanec, ali v istem kraju, kot se sicer nahaja zavarovanec;

• Vse storitve, ki izhajajo iz zavarovanja, se vršijo na območju Republike Slovenije;

• Zavarovalna vsota je maloprodajna cena naprave, brez upoštevanja kakršnihkoli popustov;

• Zavarovanec je pri vsaki škodi udeležen s soudeležbo (franšizo), ki je odvisna od vrste in vrednosti zavarovane naprave;

• V primeru škode zavarovalnica povrne stroške popravila naprave, ali nadomestne naprave, zmanjšane za znesek soudeležbe zavarovanca (franšiza);

• V primeru delne škode se naprava popravi pri pooblaščenem serviserju oziroma serviserju, ki ga sporazumno določita zavarovanec in zavarovalnica;

• V primeru popolne škode, oz. ko popravilo naprave ni mogoče ali je to ekonomsko neupravičeno, je zavarovanec upravičen do nadomestne (nove ali obnovljene) naprave istega tipa, kvalitete in

vrednosti, ki pa ne sme preseči zavarovalne vsote. Če na trgu na voljo ni enake naprave, je zavarovanec upravičen do izdelka s podobnimi tehničnimi značilnostmi, ki je dostopen na trgu;

• Zavarovanec nima pravice do denarnega povračila namesto popravila oziroma nadomestitve naprave;

• Z zavarovanjem niso krite manjše poškodbe vizualne narave, ki nimajo vpliva na funkcionalnost in neoporečnost delovanja naprave, kot so praske, poke ipd.;

• Z zavarovanjem niso krite škode zaradi vpliva padavin in zaradi delovanja vlage;

• Z zavarovanjem niso krite škode zaradi oblikovnih, proizvodnih, tehničnih, funkcijskih ali drugih napak izdelka, ki bi lahko bile vzrok za odpoklic izdelka s trga s strani proizvajalca izdelka;

• Z zavarovanjem niso krite škode, ki izvirajo iz odgovornosti proizvajalca za napake izdelka;

• Zavarovanje krije največ tri zavarovalne primere v dogovorjenem zavarovalnem obdobju (agregat).

 

Obvestilo o zsebnosti

 1. Katera pravna oseba bo uporabljala vaše osebne podatke?

 EPL, trgovina in storitve, d.o.o., Kongresni trg 15,  1000 Ljubljana in Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana,

 bosta  posameznikove osebne podatke obdelovala kot samostojna upravljavca osebnih podatkov,

 pri določenih namenih, opredeljenih v tem obvestilu, pa tudi kot skupna upravljavca na podlagi sklenjene pogodbe o skupnem upravljanju. 

 

Če želite stopiti v stik z nami, nas lahko kontaktirate na spodnje naslove: 

 • EPL, trgovina in storitve, d.o.o., Kongresni trg 15,  1000 Ljubljana, ali www.epl.si;
 • Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si.

Pooblaščene osebe upravljalcev za varstvo osebnih podatkov so dosegljive na: 

 • e-naslov pri EPL, d.o.o.: igor.albreht@epl.si in

 

2. Kako uporabljamo vaše osebne podatke?

 EPL, d.o.o., bo vaše podatke obdeloval:

 • v zvezi z zavarovanjem naprav in stvari, ki jih bo zbral na prodajnih mestih ali v spletni prodajalni https://www.epl.si ter jih po zaključku procesa nakupa posredoval Zavarovalnici Triglav, d.d.;
 • za zagotavljanje izdaje potrdila o zavarovalnem kritju za nakupljene izdelke;
 • za zagotavljanje pomoči strankam pri prijavi škode Zavarovalnici Triglav, d.d.,
 • in za druge namene, ki jih kot samostojni upravljavec osebnih podatkov opredeljuje v Politiki zasebnosti in varovanju osebnih podatkov, kar vključuje tudi upravljanje spletne prodajalne www.epl.si

 

Zavarovalnica Triglav, d.d., bo:

 • po prejemu vaših osebnih podatkov, ki ji jih bo posredoval EPL, d.o.o., le-te obdelovala v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu in Politike zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani www.triglav.si, ter v skladu z nameni obdelave osebnih podatkov, ki so določeni v navedenem zakonu;
 • spremljala in obravnavala prijave škode, ki jih bodo stranke podale preko posebnega prijavnega obrazca.

 Zavarovalnica Triglav, d.d., bo vaše osebne podatke obdelovala za neposredno trženje, zgolj če boste podali privolitev za takšno obdelavo; in sicer z izpolnitvijo obrazca »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, ki je dostopen na spletni strani www.triglav.si. EPL, d.o.o. bo vaše osebne podatke obdeloval za neposredno trženje zgolj, če boste podali privolitev za takšno obdelavo na spletnem mestu www.sgermobil.si.

 

3. Katere osebne podatke obdelujemo?

 Zavarovalnica Triglav, d.d. in EPL, d.o.o., bosta obdelovala zgolj tiste vaše osebne podatke, ki so potrebni za dosego zgoraj opredeljenih namenov obdelave. Konkretno bo zavarovalnica za namene iz 2. točke tega obvestila obdelovala naslednje podatke:  

 • identifikacijski podatki: ime, priimek, naslov, davčna številka;
 • kontaktni podatki: e-naslov in/ali telefonska številka;
 • podatki o zavarovalnem kritju: podatki o izdelku (vrsta, proizvajalec, model ipd.), številka računa, datum nakupa ter enolična identifikacijska številka izdelka; 
 • podatki v zvezi s prijavo škode: številka potrdila o zavarovalnem kritju, datum nastanka škode, ime, priimek, naslov,  telefonska št./e-mail, opis škodnega dogodka, stanje naprave, naslov prevzema aparata;
 • drugi podatki v zvezi z zavarovanjem: zavarovalna vsota, zavarovalna premija, datum sklenitve zavarovanja, trajanje zavarovanja, cena naprave/izdelka, obseg zavarovanja.

Konkretno EPL, d.o.o., upravlja z vašimi podatki: 

 • o uporabi spletne prodajalne www.epl.si; in sicer so to: registracijski podatki stranke/kupca v aplikaciji (ime in priimek, naslov, pošta, poštna številka, država e-mail naslov, telefonska številka, IP naslov), datum registracije, prijava in druge aktivnosti v navedeni spletni prodajalni;
 • podatki o zavarovalnem kritju: podatki o izdelku (vrsta, proizvajalec, model ipd.), številka računa, datum nakupa ter enolična identifikacijska številka izdelka;
 • podatki v zvezi s prijavo škode: številka potrdila o zavarovalnem kritju, datum nastanka škode, ime, priimek, naslov,  telefonska št./e-mail, opis škodnega dogodka, stanje naprave, naslov prevzema aparata;
 • drugi podatki v zvezi z zavarovanjem: zavarovalna vsota, zavarovalna premija, datum sklenitve zavarovanja, trajanje zavarovanja, cena naprave/izdelka, obseg zavarovanja.

 Ko boste sklenili zavarovanje nakupljenih izdelkov in bo Zavarovalnica Triglav, d.d., prejela zgoraj navedene podatke, jih bo v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu, obdelovala Zavarovalnica Triglav, d.d., EPL, d.o.o, pa le v delu zagotavljanja pomoči pri oddaji prijave škode.

 Tiste osebne podatke, ki so bili zavarovalnici dani na podlagi vaše izrecne privolitve, bo zavarovalnica obdelovala v skladu z namenom, zaradi katerega je bila privolitev dana. 

 

4. Komu posredujemo vaše osebne podatke?

 Zavarovalnica Triglav, d.d. in  EPL, d.o.o., lahko za potrebe izvajanja zavarovalne pogodbe posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za ta namen preneseta na svoje pogodbene obdelovalce osebnih podatkov. 

 

5. Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

 Zavarovalnica  Triglav, d.d. in EPL, d.o.o., potrebujeta vaše osebne podatke, ki so navedeni v 3. točki, izključno zaradi sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb za nakupljene izdelke v EPL, d.o.o.. V kolikor teh osebnih podatkov ne pridobita, z vami Zavarovalnica Triglav, d.d. ne more skleniti zavarovalne pogodbe.

Druge vaše osebne podatke, v kolikor ste za obdelavo podali izrecno privolitev, družbi potrebujeta zaradi namena, za katerega so bili dani, in na sklenitev oziroma izvajanje zavarovalne pogodbe nimajo vpliva.

 

6. Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico:

-        do dostopa do osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje in se nanašajo nanj;

-        do popravka in dopolnitve: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave,     pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

-        do ugovora: kadar obdelava temelji na zakonitem interesu Zavarovalnice Triglav, d.d. ali EPL, d.o.o.;

-        do izbrisa: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so podani zakonski razlogi;

-        do omejitve obdelave, skladno z zakonskimi pogoji;

-        prekliče privolitev za neposredno trženje: posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za neposredno trženje. 

 V primeru uveljavljanja zgoraj navedenih pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete tako, da vaš zahtevek posredujete na: 

 • glede zavarovanja nakupljenega izdelka na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica; 
 • glede obdelave podatkov pri EPL, d.o.o., vključno glede spletne prodajalne www.epl.si in v zvezi s prijavo škode pa na naslov: EPL, trgovina in storitve, d.o.o., Kongresni trg 15,  1000 Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 V primeru zavrnitve vaše zahteve s strani zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo in sicer tako, da jo pošljete na naslov: Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.ip@ip-rs.si. 

 

 7. Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

 Zavarovalnica Triglav, d.d., vaše osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve oziroma izvajanja zavarovalne pogodbe za nabavljeni izdelek, hrani do poteka roka hrambe, kot ga določa vsakokrat veljaven Zakon o zavarovalništvu.

 EPL, d.o.o., vaše podatke v zvezi s spletno prodajalno www.epl.si hrani do izteka namena pridobitve vaših osebnih podatkov, to je do poteka zavarovanja v okviru sklenitve zavarovalne pogodbe za nabavljeni izdelek. 

 

Neodvisno od zgornjega odstavka, osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve posameznika, zavarovalnica in EPL, d.o.o. hranita in obdelujeta v skladu z namenom, za katerega je bila privolitev dana, dokler takšna privolitev ni preklicana s strani posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo, skladno s točko 6 tega pravnega obvestila. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, katerim so bili osebni podatki posredovani za isti namen.

 

 logo

Splošni pogoji