Zavarujte svoj novi Mac, iPad, iPod, iPhone ali Apple Watch

 

Vse, kar morate vedeti o zavarovanju

Svojo novo Apple napravo lahko že ob nakupu dodatno zavarujete za primer strojeloma, mehanskega loma, vlomske tatvine, ropa ipd. Zavarujete lahko vse stacionarne in prenosne računalnike, iPade, iPode in ostale podobne elektronske naprave do vrednosti 5.000 evrov oziroma iPhone do vrednosti 1.500 evrov.

 

Zakaj potrebujte to zavarovanje?

Zato, ker tovrstno zavarovanje presega trajanje garancije proizvajalca. Računalnike, iPade, iPode in ostale podobne elektronske naprave lahko zavarujete za tri, štiri ali pet let, iPhone in Apple Watch za eno ali dve leti.

 

Kaj krije zavarovanje?

Z zavarovanjem elektronskih naprav si zagotovite popravilo poškodovane naprave pri pooblaščenem serviserju. Če se naprava zaradi zavarovanih nevarnostih uniči, prejmete nadomestno napravo enakega tipa, kvalitete ali vrednosti kot je bila uničena naprava. Vse podrobnosti o zavarovalnem kritju preberite v splošnih in posebnih pogojih kritja:

  • Splošni pogoji za zavarovanje računalnikov PG-rac/12-5 (povezava);
  • Posebni pogoji kritja (EPL) (glej spodaj).

 

 

Odbitna franšiza

Zavarovanja vključujejo odbitno franšizo: to pomeni, da morate, če se naprava okvari, poškoduje ali uniči del stroška popravila ali nadomestitve naprave kriti sami. Znesek je odvisen od vrednosti kupljene naprave.

 

Cenik zavarovanj


Cena proizvoda

3 leta

4 leta

5 let

Odbitna franšiza

0 – 500€

42,32€

57,51€

74,87€

50,00€

500,01 – 1.000,00€

77,04€

88,97€

107,42€

90,00€

1.000,01 – 1.500,00€

106,33€

142,14€

180,11€

100,00€

1.500,01 - 2.000,00€

141,05€

188,79€

237,62€

120,00€

2.000,01 – 2.500,00€

189,88€

253,89€

316,82€

150,00€

2.500,01 – 3.000,00€

218,09€

291,87€

365,65€

180,00€

3.000,01 – 4.000,00€

246,30€

332,01€

418,81€

200,00€

4.000,01 – 5.000,00€

316,82€

393,86€

477,40€

250,00€

5.000,01 – 6.000,00€

387,35€

455,70€

535,99€

300,00€

6.000,01 – 8.000,00€

492,59€

579,39€

681,38€

400,00€

 

Cena proizvoda iPhone ali Apple Watch

1 leto

2 leti

Odbitna franšiza

0 – 750€

59,67€

110,67€

80,00€

750,01– 1.500,00€

84,63€

149,73€

100,00€

1.500,01– 2.500,00€

146,48€

265,83€

150,00€

 

 

 

Kako prijaviti škodo?

Če se vaša naprava pokvari ali poškoduje, jo oddajte v servis EPL d.o.o., Kongresni trg 15, ki je Apple Authorized Service Provider.

 

EPL vam bo pomagal, da izpolnite prijavo škode in jo bo za vas posredoval zavarovalnici, ki prijavo obravnava. Za prijavo potrebujete:

  • Potrdilo o zavarovalnem kritju, ki ga prejmete ob sklenitvi zavarovanja, številko potrdila o zavarovanju ter obdobje zavarovanja (začetek in konec zavarovanja).
  • Podatke o napravi: vrsto in model naprave, serijsko številko naprave.
  • Podatke o škodi: datum nastanka škodnega dogodka, datum prijave škode, vzrok škode.
  • Fizične osebe: ime in priimek, EMŠO, naslov, kraj bivanja, poštno številko, telefonsko številko.
  • Pravne osebe: ime podjetja, poslovni naslov, sedež družbe, poštno številko, telefonsko številko.

 

Po odločitvi zavarovalnice se vaša naprava na servisu popravi, Zavarovalnica Triglav krije strošek popravila, zmanjšan za znesek soudeležbe (odbitne franšize). Če gre za nadomestitev naprave, v primeru, ko popravilo naprave ni mogoče ali je to ekonomsko neupravičeno, pa boste prejeli novo ali obnovljeno napravo istega tipa, kvalitete in vrednosti.

 

Preberite več:

Razlika med zavarovanjem in garancijo

Zakaj doma potrebujete strojelomno zavarovanje

Kaj je franšiza 

 

Posebni pogoji kritja

Potrdilo o zavarovalnem kritju se izdaja v skladu z generalno zavarovalno pogodbo med Zavarovalnico

Triglav, d.d., in EPL d.o.o. Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji za zavarovanje računalnikov PGrac/

12-5, če ni v nadaljevanju drugače določeno:

• Zavarovana naprava je zavarovana kjerkoli, če jo nosi zavarovanec, ali v istem kraju, kot se sicer nahaja

zavarovanec;

• Vse storitve, ki izhajajo iz zavarovanja, se vršijo na območju Republike Slovenije;

• Zavarovalna vsota je maloprodajna cena naprave, brez upoštevanja kakršnihkoli popustov;

• Zavarovanec je pri vsaki škodi udeležen s soudeležbo (franšizo), ki je odvisna od vrste in vrednosti

zavarovane naprave;

• V primeru škode zavarovalnica povrne stroške popravila naprave, ali nadomestne naprave, zmanjšane

za znesek soudeležbe zavarovanca (franšiza);

• V primeru delne škode se naprava popravi pri pooblaščenem serviserju oziroma serviserju, ki ga

sporazumno določita zavarovanec in zavarovalnica;

• V primeru popolne škode, oz. ko popravilo naprave ni mogoče ali je to ekonomsko neupravičeno, je

zavarovanec upravičen do nadomestne (nove ali obnovljene) naprave istega tipa, kvalitete in

vrednosti, ki pa ne sme preseči zavarovalne vsote. Če na trgu na voljo ni enake naprave, je zavarovanec

upravičen do izdelka s podobnimi tehničnimi značilnostmi, ki je dostopen na trgu;

• Zavarovanec nima pravice do denarnega povračila namesto popravila oziroma nadomestitve naprave;

• Z zavarovanjem niso krite manjše poškodbe vizualne narave, ki nimajo vpliva na funkcionalnost in

neoporečnost delovanja naprave, kot so praske, poke ipd.;

• Z zavarovanjem niso krite škode zaradi vpliva padavin in zaradi delovanja vlage;

• Z zavarovanjem niso krite škode zaradi oblikovnih, proizvodnih, tehničnih, funkcijskih ali drugih napak

izdelka, ki bi lahko bile vzrok za odpoklic izdelka s trga s strani proizvajalca izdelka;

• Z zavarovanjem niso krite škode, ki izvirajo iz odgovornosti proizvajalca za napake izdelka;

• Zavarovanje krije največ tri zavarovalne primere v dogovorjenem zavarovalnem obdobju (agregat).

 

logo
Splošni pogoji